Het Actualiteitencongres voor de ondernemingsraad
Ga naar de website
Het grootste event voor de ondernemingsraad van Nederland
Woensdag 11 oktober 2017 • Fokker Terminal Den Haag
Ga naar de website
Vaardigheden trainen in de zomervakantie
29 en 30 augustus
Ga naar de website
Verdiepingscongres voor ervaren OR-leden
Donderdag 15 juni 2017 • Mariënhof in Amersfoort
Ga naar de website
Het nationale VGWM-congres voor de ondernemingsraad
Ga naar de website
Dé dag voor ambtelijk secretarissen
Ga naar de website
Logo OR Reglement
Maak snel en gemakkelijk een reglement voor de ondernemingsraad op maat. In vier stappen heb jij een compleet OR-reglement.
Naar de website
Logo OR Insight
OR Trends is een terugkerend onderzoek over de stand van zaken binnen ondernemingsraden.
Meer
Logo OR Faq
Heb jij een medezeggenschapsvraag? Bekijk hier of jouw vraag er tussen staat.
Meer

OR Nieuws
Schrijf je in
Logo OR Select Logo OR Select
Recent verschenen

Geen advies zonder sociaal plan

De OR van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) stapte naar de rechter om zijn bestuurder te dwingen zijn besluit tot...

Het bericht Geen advies zonder sociaal plan verscheen eerst op OR Select.

Lees verder op OR Select >>>
Logo OR Bieb
Al onze boeken
Recent verschenen

Arbeidsomstandigheden en de OR

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Van oudsher associëren de meeste mensen arbeidsomstandigheden met zaken als onveilige machines in een fabriek, struikelgevaar in een magazijn en een lawaaiige productiehal. In de…
26,45 (exclusief BTW)
(advertorial)