Recent toegevoegd
Uitgelicht
Uitgelicht
Thema

Arbo & ziekteverzuim

Arbo is een van de belangrijkste onderwerpen waar een ondernemingsraad mee te maken krijgt. Goede arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde werkplek voor uw achterban behoort dus tot een van uw prioriteiten.
Klik hier voor een overzicht van alle thema's
Dossier

Corona en de rol van de OR

Bijna elk bedrijf in Nederland voelt de gevolgen van het coronavirus. Maatregelen zijn fors: van thuiswerken tot werktijdverkorting. Als ondernemingsraad bent u nauw betrokken bij het besluitvormingsproces bij dit soort crisismaatregelen. Maar wat is precies uw rol? Bekijk het dossier!
Klik hier voor een overzicht van alle dossiers
checklist

Checklist thuiswerken door corona

Nu het coronavirus ruimschoots in Nederland is neergestreken heeft het kabinet iedereen opgeroepen om thuis te werken en sociale contacten zo veel mogelijk te mijden. Maar...
nieuws

UWV betaalt 90% loon bij tijdelijk onvoldoende werk

Het kabinet heeft op 17 maart de tijdelijke maatregel Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (Now) aangekondigd vanwege de corona-crisis. Deze vervangt de bestaande deeltijd-WW-regeling, de zogenaamde Werktijdverkorting (Wvt),...
faq

Hebben OR-leden met een deeltijdcontract recht op faciliteiten voor uren en scholing naar rato?

Er is niet zo iets als een deeltijd OR-functie. De WOR maakt geen onderscheid tussen OR-leden. Dus of u nu een aanstelling heeft voor 10 uur...
checklist

PSA

PSA wil zeggen: psychosociale arbeidsbelasting. Dat is ook voor uw OR een belangrijk thema. Als OR bent u namelijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van PSA. Ongeveer...
voorbeeldbrief

Brief aan bestuurder met verzoek om nadere informatie

Uw bestuurder heeft u om advies gevraagd. Bijvoorbeeld over het aangaan van een nieuwe lening of over een reorganisatie. Om daarover weloverwogen een advies te kunnen...
model

Model functieomschrijving ambtelijk secretaris

Wil uw ondernemingsraad een ambtelijk secretaris aantrekken? Uw OR beoordeelt of er behoefte is aan ondersteuning door een ambtelijk secretaris. Daarna zet u de taken op...
checklist

Recht van advies

Het adviesrecht is waarschijnlijk een van de meest gebruikte rechten voor ondernemingsraden. Dit recht dat in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beschreven...
checklist

Actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad

Er is een verschil tussen actief en passief kiesrecht als het gaat om de verkiezingen voor de ondernemingsraad. Passief kiesrecht wil zeggen dat de medewerker zich...