Adviesrecht

Het adviesrecht van de ondernemingsraad is een van de belangrijkste rechten van de OR. Het recht op advies staat beschreven in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit wetsartikel staat heel specifiek beschreven over welke thema's de ondernemingsraad advies moet uitbrengen.

De bestuurder moet bij een voorgenomen besluit rondom die onderwerpen verplicht het advies van de OR in te winnen. Het uitgebrachte advies moet de bestuurder zwaar laten meewegen in de uiteindelijke besluitvorming.

Maar wanneer is nu precies sprake van een adviesplichtig besluit? Welke criteria zijn van toepassing en zijn er uitzonderingen? En hoe ziet een adviesprocedure van de ondernemingsraad er precies uit?

In dit thema-dossier vindt u al deze informatie rondom het adviesrecht en de adviesprocedure. Ook vindt u handige voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken rondom het adviseren van de bestuurder.

Uitgelicht
Uitgelicht