Informatierecht

Het informatierecht (Artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden) is voor de ondernemingsraad van groot belang. Zonder voldoende, en misschien nog wel belangrijker, volledige informatie kan de ondernemingsraad niet zijn medezeggenschapstaken uitvoeren. Om een weloverwogen standpunt in te nemen en te adviseren heeft u dus informatie nodig. Het informatierecht van de ondernemingsraad bestaat uit twee aspecten: het actieve en het passieve informatierecht.

Het passieve informatierecht gaat om informatie waar u als ondernemingsraad niet om hoeft te vragen, maar waar de bestuurder u uit eigen initiatief van moet voorzien. Het actief informatierecht gaat juist om informatie die u zelf als ondernemingsraad kunt opvragen bij uw bestuurder.

In dit dossier vindt u alle informatie rondom het recht op informatie en over hoe u op tijd de juiste informatie krijgt van uw bestuurder.

Uitgelicht
Uitgelicht