Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2020

Heb je als OR adviesrecht bij het benoemen van een nieuwe interim bestuurder en is dat op het proces, het profiel, de selectie of alle drie?

Sinds 2016 moet een OR volgens artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden advies kunnen geven over de aanstelling (en het ontslag) van een bestuurder. Het gaat dan om degene die ‘eindverantwoordelijk voor de arbeid’ is in de organisatie, niet om een afdelingshoofd. Is de eindverantwoordelijke een interimmer, dan geldt dat adviesrecht dus ook. De wet zegt dat het adviesrecht aan de OR toekomt op een tijdstip dat de OR nog wezenlijke invloed kan hebben op het voorgenomen besluit. Veel concreter is de wet niet.

Alle drie

Ons advies is: bij alle belangrijkste besluitvormingsmomenten.

  • Vroeg in het proces is dat bij het vaststellen van de selectieprocedure. Alleen als de OR zich hier al proactief opstelt en kundig onderhandelt met de toezichthouder of de rest van de bestuurders op welke momenten de OR invloed krijgt in de procedure.
  • Midden in het proces is dat bij de opstelling van het profiel voor de nieuwe bestuurder. Hierin worden de eisen bepaald waaraan de kandidaten moeten voldoen. Dit is het beoordelingskader voor sollicitanten van wat wel en wat geen professioneel geschikte kandidaten zijn.
  • Later in het proces is dat bij de selectie van de kandidaten. Het is van groot belang voor de OR dat er ook een persoonlijke match is tussen bestuurder en OR en dat een nieuwe bestuurder ook bereid is de medezeggenschap de ruimte te geven. Probeer daarom een afgevaardigde van de OR zitting te laten nemen in de benoemingsadviescommissie of de sollicitatiecommissie. Kan dat niet, zorg dan dat de OR afgevaardigd is bij het ‘klikgesprek’, het tweede gesprek met belangrijke spelers binnen de organisatie. Het is goed gebruik dat de OR dan ook stevige vragen stelt aan de kandidaten over hun visie op medezeggenschap en omgang met ondernemingsraden.
Uitgelicht
Uitgelicht