Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2021
VGWM-commissie

Hoe richt je een VGWM-commissie op?

Een VGWM-commissie is een vaste commissie van de OR. Een vaste commissie wordt ingesteld op basis van artikel 15, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Meer informatie over OR-commissies in het algemeen vind je in de checklist OR-commissies. Voordat je als OR overgaat tot het instellen van een VGWM- of arbo-commissie is het goed om de kaders te schetsen. Wat is de samenstelling en werkwijze van de commissie en welke bevoegdheden wil de OR overdragen?

Instellingsbesluit

Dit soort zaken leg je vast een instellingsbesluit. In dit besluit staan alle taken, bevoegdheden, rechten en plichten van de commissie vastgelegd. Download hier ons model instellingsbesluit.

Bezwaar

Het instellingsbesluit moet eerst voorgelegd worden aan de bestuurder, voordat de commissie daadwerkelijk van start kan gaan. Heeft de bestuurder bezwaar tegen het instellen van de commissie? Vraag dan de Bedrijfscommissie om te bemiddelen. In het uiterste geval kan de OR naar de kantonrechter.

Meer weten over de VGWM-commissie? Lees dan onze checklist.

Uitgelicht
Uitgelicht