Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 april 2020

Mag een gedetacheerde zich kandidaatstellen voor de OR?

Dat hangt ervan af. Een gedetacheerde werknemer mag zich na 36 maanden kandidaat stellen voor de organisatie waar hij of zij is gedetacheerd. En een gedetacheerde mag zich net als alle andere werknemers na 12 maanden kandidaat stellen voor de OR van het detacheringsbedrijf waar hij of zij onder contract staat. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt namelijk in artikel lid 1 sub a dat uitzendkrachten en gedetacheerden worden gezien als ‘in de organisatie werkzame personen’ wanneer zij langer dan 24 maanden ingeleend zijn. Daarna begint pas de standaard looptijd van kandidaatstelling van 12 maanden. U mag overigens in positieve zin van de wet afwijken in de zin van kortere termijnen dan 36 of 12 maanden, zolang u dit heeft vastgelegd in uw eigen OR-reglement.

(Tussentijdse) OR-verkiezingen organiseren? Bekijk ook onze tool OR Vote.
OR-reglement actualiseren? Check or-reglement.nl, de website van SER en Performa.

Uitgelicht
Uitgelicht