Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 oktober 2020
Ondernemingsraad

Wat is het verschil tussen een COR, GOR en gemeenschappelijke OR?

Als eerst goed om te weten: de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het instellen van een COR, GOR of Gem. OR niet verplicht. Het is aan de organisatie te bepalen of de instelling van een van deze medezeggenschapsstructuren bevorderlijk is voor een goede toepassing van de rechten en plichten die een OR heeft. Hieronder de verschillen kort toegelicht.

COR

De Centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad. Zij vertegenwoordigd de ondernemingsraden van verschillende ondernemingen die met elkaar samenwerken. De COR bestaat dus ook uit afgevaardigden van deze OR’en. De COR is alleen bevoegd om zaken die de verschillende ondernemingen allemaal of voor een deel van de ondernemingen treft, te behandelen. Individuele zaken voor één van de ondernemingen is geen zaak van de COR.

GOR

De GOR is bedoeld voor een deel van de ondernemingen die onder dezelfde koepelorganisatie en bestuurder valt. De bevoegdheden van de GOR zijn gelijk aan die van de COR. Dus een koepelorganisatie bestaande uit 15 ondernemingen kan een centrale OR hebben voor alle 15 vestigingen, en een GOR voor bijvoorbeeld vijf van deze ondernemingen. Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van de COR en GOR zijn te vinden in artikel 33 tot en met 35 wat de WOR.

Gem. OR

Bij een gemeenschappelijke ondernemingsraad is er geen sprake van een aparte OR per vestiging of onderneming. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elk of een aantal organisatieonderdelen of vestigingen gezamenlijk in de Gem. OR. Deze structuur is alleen succesvol als de verschillende bedrijfsonderdelen dezelfde belangen hebben, en dus niet te veel van elkaar verschillen. De rechten en plichten van de Gem. OR is geregeld in artikel 3 van de WOR.

Uitgelicht
Uitgelicht