Trends en thema’s voor de medezeggenschap in Nederland in kaart brengen op basis van de ervaringen van medezeggenschappers zelf – dat is het doel van OR Insight. Waar houdt de OR in Nederland zich mee bezig? Wat zijn belangrijke onderwerpen en verschuivingen? Hoe gebruikt de OR zijn rechten en bevoegdheden? Zijn de faciliteiten voldoende en gebruikt de OR deze ook? En doet de medezeggenschap er toe, hoeveel invloed heeft de OR eigenlijk?

 

Dankzij de bijna 600 respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek OR Insight hebben we interessante antwoorden gekregen op deze vragen. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor:

  • Vernieuwing van de medezeggenschap. Hoe kijken OR-leden aan tegen de Wet op de ondernemingsraden? Is die nog van deze tijd, of zou de wet moeten worden aangepast?
  • ‘Er zitten te weinig jongeren in de OR’, dat is een klacht die vaak gehoord wordt. Is dat zo? En maakt dat eigenlijk wat uit? Of denken en doen jongeren hetzelfde als oudere OR-leden?
  • De loopbaan van medezeggenschappers. Waar de ene OR-voorzitter het tot directeur schopt, raakt de ander op een dood spoor. We zijn benieuwd naar de ontwikkelmogelijkheden.
  • De samenwerking tussen OR en toezichthouder. Over toezicht is veel te doen geweest de laatste tijd. Hoe is het contact tussen deze twee?

OR Insight is een initiatief van Performa Uitgeverij, vakuitgeverij en evenementenorganisator voor HR en OR. Het onderzoek is uitgevoerd door Simone van Houten en John Snel, trainers/adviseurs en onderzoekers bij FNV Formaat, het grootste opleidingsinstituut voor medezeggenschap, in samenwerking met VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen.