Arbo & ziekteverzuim

Arbo is een van de belangrijkste onderwerpen waar een ondernemingsraad mee te maken krijgt. Goede arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde werkplek voor uw achterban behoort dus tot een van uw prioriteiten. Op deze themapagina kunt u alle informatie vinden over uw rol en rechten als ondernemingsraad als het gaat om de arbeidsomstandigheden van uw achterban. Zo kunt u hier bekijken waar u op moet letten bij de keuze van de arbodienst, wat arbobeleid nou precies omhelst, hoe u de RI&E aanpast en wat een preventiemedewerker nou precies doet.

Arbo-commissie

De meeste ondernemingsraden richten een speciale VGWM- of Arbo-commissie op. Deze commissie houdt zich gericht bezig met alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de arbeidsomstandigheden.

Rechten ondernemingsraad & arbo

Arbeidsomstandigheden zijn zo belangrijk, dat u als ondernemingsraad veel rechten heeft. Zo bepaalt artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat u instemmingsrecht heeft: uw bestuurder heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid.

(Veelgestelde) vragen over arbo & de OR

Naast modelbrieven en handige checklists die u kunt gebruiken bij uw medezeggenschapstaken als het gaat om arbobeleid, vindt u hier ook antwoorden op veelgestelde vragen zoals: wat doe je als de arbodienst weigert samen te werken met de ondernemingsraad, of: hoe vaak moet de RI&E worden gehouden?

Arbo vragenservice

Heeft u een arbo-vraag waar u hier geen antwoord op kunt vinden? gebruik dan onze OR Helpdesk.

bekijk video
Uitgelicht
Uitgelicht