Als lid van de ondernemingsraad krijgt u te maken met allerlei beleidsthema’s en organisatieveranderingen. Denk bijvoorbeeld aan arbo, financiën, personeelsbeleid, grote investeringen of fusies en overnames. In uw overleg met de bestuurder moet u dan wel beslagen ten ijs komen.

Performa OR kan u hierbij ondersteunen. Wij organiseren het hele jaar door diverse congressen en workshopdagen.

Kenmerkend voor al onze evenementen is dat beleving centraal staat. We zoeken altijd weer naar unieke locaties en interessante, nieuwe vormen van interactie. Klik op de buttons hieronder voor informatie over al onze evenementen.