Arbeidsomstandigheden en de OR, inclusief de nieuwe Arbowet!

Mr. Heleen Hoogeveen

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Van oudsher associëren de meeste mensen arbeidsomstandigheden met zaken als onveilige machines in een fabriek, struikelgevaar in een magazijn en een lawaaiige productiehal. In de afgelopen decennia is de nadruk echter steeds meer komen te liggen op de psychische veiligheid en gezondheid. Tegenwoordig lopen werknemers vaker gevaar door agressieve klanten, pestgedrag van collega’s en toenemende werkdruk.

Dit boek gaat daarom niet alleen over de ‘ouderwetse’ fysieke veiligheid en gezondheid, maar ook over moderne aspecten zoals psychosociale arbeidsbelasting en medewerkertevredenheid. En over de nieuwste trends in organisaties, zoals vitaliteit & gezondheid en Het nieuwe werken, die ook hun weerslag hebben op het arbobeleid. Gelukkig heeft u als OR veel wettelijke bevoegdheden als het gaat om het vormgeven van arbobeleid in organisaties. Dit boek geeft inzicht in wat uw medezeggenschapsrechten en -plichten zijn, zodat u ook een betere gesprekspartner voor uw bestuurder bent. U leest niet alleen welke risico’s werknemers lopen als de arbeidsomstandigheden niet goed zijn geregeld, maar ook wat uw rol als OR is bij risicoinventarisaties en –evaluaties en bij verzuimbeleid.

U krijgt praktische tips, checklists en voorbeelden, zodat uw rol bij arbo concreet wordt. Tevens maakt u kennis met alle spelers die zijn betrokken bij het arbobeleid en kunt u nagaan of de instelling van een arbocommissie zinvol is voor uw OR. Met dit boek kunt u er voor zorgen dat goede arbeidsomstandigheden onderdeel worden van het organisatiebeleid.

Titel: Arbeidsomstandigheden en de OR, inclusief de nieuwe Arbowet!
Auteur: Mr. Heleen Hoogeveen
Serie: .
Prijs: 26,45

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl

Uitgelicht
Uitgelicht