Masterclass OR & Reorganisatie

15 en 29 april 2021

Masterclass OR & Reorganisatie

De rol van de ondernemingsraad bij reorganisaties

Het zijn turbulente tijden. Veel organisaties staan op het punt te reorganiseren. De ondernemingsraad heeft bij reorganisaties een belangrijke rol. In de online masterclass OR & Reorganisatie geeft JOhan Berends van Metamorfase de ondernemingsraad in twee middagen inzicht wat te doen en hoe te handelen bij een aanstaande reorganisatie.

Bevoegdheden OR bij reorganisaties

Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de bevoegdheden die de ondernemingsraad heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zoals het adviesrecht en informatierecht. Maar ook helpen we de ondernemingsraad met tips bij de (financiële) analyse van de adviesaanvraag, krijg je concrete handvatten voor achterbanraadpleging en staan we stil bij het sociaal plan.

Data en prijs

De masterclass OR & Reorganisatie wordt online georganiseerd op 15 en 29 april. Beide dagen starten om 13:30 uur en duren tot ongeveer 17:00 uur. Deelname aan de masterclass bedraagt tijdelijk slechts € 250 per persoon. Bovendien neemt elke vierde deelnemer uit dezelfde organisatie geheel gratis deel!

Bovenstaande prijs is geldig bij inschrijving vóór 15 maart. Daarna geldt de reguliere prijs van € 350.

Programma: interactief en ruimte voor vragen

Tijdens de online masterclass is voldoende ruimte ingeruimd voor het stellen van vragen. Ook gaan we regelmatig in kleine break-out sessies op een interactieve manier aan de slag.

Tijdens twee middagen behandelen we in totaal vier modules van anderhalf uur:

15 april (13:30 – 17:00 uur)

 • Module 1: Help, we gaan reorganiseren!
 • Module 2: Wat is de rol van de OR bij reorganisaties?

29 april (13:30 – 17:00 uur)

 • Module 3: Hoe kom je tot een afgewogen advies met effect?
 • Module 4: Hoe nu verder?

 Bekijk hieronder het complete programma.

13.30 - 15.00 uur (15 april)
Help, we gaan reorganiseren!

Tijdens de eerste module van de masterclass OR & reorganisatie gaan we aan de slag met het vroegtijdig signaleren van problemen in de organisatie die kunnen duiden op een aanstaande reorganisatie. Want hoe eerder je als ondernemingsraad betrokken wordt bij aanstaande reorganisatieplannen, hoe meer invloed je kunt hebben op het uiteindelijke traject. Ook staan we stil bij de daadwerkelijke adviesaanvraag van de bestuurder en de verschillende stakeholders waar de OR mee te maken krijgt.

Wat behandelen we tijdens deze module?

 • Signaleren
  • Signalen in de organisatie herkennen
  • Ritmische informatie verkrijgen (art 31a WOR)
  • Onderscheid maken in de aanleiding (bedrijfseconomisch?)
  • Initiatief nemen als OR bij tegenwind
  • Belang van Artikel 24 overleg, contact toezichthouder
 • De start van het reorganisatietraject
  • Aankondiging door de bestuurder
  • Geheimhouding overeenkomen
  • De vereisten aan een schriftelijke adviesaanvraag
  • Inschakelen vakbond en rolverdeling
15.30 - 17.00 uur (15 april)
Wat is de rol van de OR bij reorganisaties?

Nu de adviesaanvraag is gedaan door de bestuurder, begint het echte OR-werk. Tijdens deze module staan we stil bij de rechten van de ondernemingsraad bij een reorganisatie. Met name het adviesrecht en informatierecht zijn van belang. We staan uitgebreid stil bij de formele adviesprocedure en wat de OR kan doen wanneer de bestuurder hiervan afwijkt.

Wat behandelen we tijdens deze module?

 • Het faciliteren van de OR in een reorganisatie
  • Informatierecht, opstellen verzoek aanvullende informatie
  • Adviesrecht, wat valt er onder de reorganisatie
  • Inhuur deskundigen, inzet interne deskundigen
  • Tijdsbeslag OR, faciliteitenregeling aanpassen
 • De optimale adviesprocedure – hoe zit het in elkaar
  • Alle hens aan dek: snel reageren, korte termijnen
  • Wat te doen als er geen advies is gevraagd
  • Wat te doen als advies niet wordt opgevolgd
  • Welke stappen moet je als OR doorlopen
13.30 - 15.00 uur (29 april)
Hoe kom je tot een afgewogen advies?

De adviesaanvraag is binnen. Maar hoe kom je als ondernemingsraad tot een afgewogen advies? Daarvoor moet je eerst de noodzaak van de reorganisatie doorgronden. Is er sprake van financiële tegenspoed? Gaat het om een structureel probleem of is het probleem van tijdelijke aard? Ook behandelen we de achterbanraadpleging en het onderhandelen met de bestuurder.

 Wat behandelen we tijdens deze module?

 • Weging van het voorgenomen reorganisatiebesluit
  • Is de (financiële) noodzaak aangetoond
  • Is het geen tijdelijke dip of mismanagement
  • Maak onderscheid tussen gevolgen, oorzaken, oplossingen en beoogd effect
  • Waaraan meet je af of de reorganisatie kan slagen
 • Van weging naar advies met draagvlak
  • Achterbanraadpleging over de reorganisatie
  • Geheimhouding en achterbanraadpleging
  • (In)formeel onderhandelen
  • Variatie in het definitieve advies (positief, negatief, onthouden van)
  • Monitoring inrichten als OR
15.30 - 17.00 uur (29 april)
Hoe nu verder?

Na het uitbrengen van het advies, wordt de reorganisatie echt uitgevoerd. Een moeilijke periode, want er wordt afscheid genomen van boventallige collega’s. Wat komt daar allemaal bij kijken en welke rol kan de ondernemingsraad hier nog spelen?

Wat behandelen we tijdens deze module?

 • Uitvoering van de reorganisatie
  • Maatregelen beoordelen
  • Afspiegelingsbeginsel
  • Rol OR in de toetsingscommissie
  • Vormen van vertrek: vrijwillig vertrek of gedwongen ontslag
  • Sociaal Plan respecteren
  • Hardheidsclausule toepassen
 • Afronding reorganisatie
  • Toekomstbestendigheid toetsen
  • Aandacht voor de blijvers
  • Reorganisatie formeel afsluiten
  • Gegeven adviezen nalopen als OR
  • Beoogde effecten evalueren
  • Lessons learned voor de volgende reorganisatie vastleggen
  • Evaluatie van de effectiviteit van de OR in de reorganisatie

Sprekers

johan berends
Johan Berends
Trainer

Partner

Praktisch

Hoe neem ik deel aan de online masterclass?

De masterclass bestaat 4 modules van 1,5 uur. Elke sessie wordt online verzorgd. Je ontvangt enkele dagen voor de start van de masterclass een link en nadere uitleg over hoe je kunt deelnemen.

Sheets en overige handouts krijg je na afloop digitaal toegestuurd.

Kan ik vragen stellen tijdens de sessies?

Ja, de masterclasses zijn live. Er is dus gelegenheid om vragen te stellen. Ook kun je na afloop je vraag per e-mail nog stellen aan Johan Berends.

Wat zijn de kosten van de masterclass?

De kosten bedragen € 250 per persoon, wil je met meerdere OR-leden uit je organisatie deelnemen? Dan is de vierde deelnemer gratis.