OR Arbo

3 maart 2020 • De Mariënhof, Amersfoort

OR Arbo

Het nationale Arbo- & VGWM-congres voor de ondernemingsraad

OR Arbo is hét nationale arbocongres voor alle leden van de ondernemingsraad & PVT. Tijdens OR Arbo kunt u als ondernemingsraad verschillende interactieve workshops en plenaire sessies volgen over arbo & VGWM. Zo bent u als lid van de ondernemingsraad in 1 dag weer helemaal bij op het gebied van arbo & VGWM. Want goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad en PVT. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar hoe zorg je als ondernemingsraad dat je optimaal gebruik maakt van alle (wettelijke) bevoegdheden die je hebt? En welke struikelblokken moet je zien te voorkomen?

Krijg de antwoorden tijdens het jaarlijkse VGWM-congres OR Arbo op 3 maart 2020.

Afgelopen jaar hebben ruim 200 OR-leden OR Arbo bezocht. Zij beoordelen het arbocongres gemiddeld met een 8.2 !

Wat kunt u verwachten?

  • Stel uw eigen programma samen uit maar liefst 9 verdiepende workshops
  • Volg 3 plenaire keynote sessies, gegeven door zeer deskundige arbo-experts
  • Stel al je vragen tijdens de arbo-consults. Direct kosteloos advies!

SPECIALE ACTIE: Tijdelijk slechts € 375 per deelnemer!*

*actie geldig t/m 22 februari 2020

Bekijk het voorlopige programma hieronder!

Programma

9:30 - 10.00
Plenair: arbobeleid & artikel 28: de bevorderende taak van de OR

 

Als OR heeft u een bevorderende en stimulerende taak, dat staat in artikel 28 van de WOR. Onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. Maar wat betekent dit nou precies? We zien steeds meer in dat toezien op de naleving van regels alleen weinig effect heeft. De ondernemingsraad kan een actievere rol spelen, als hij optimaal gebruik wil maken van bevoegdheden uit de WOR en Arbowet. In deze presentatie gaan we in op de verschillende mogelijkheden die de OR heeft om ook op arbogebied een gezaghebbende rol te spelen.

 

Spreker: Hans Hautvast (OR-Coach)

10:00 - 11:00
Workshopronde 1
RI&E als stuurmiddel voor HR-beleid
Steeds vaker ontmoeten het arbobeleid en het HR-beleid elkaar. Nu zijn het nog twee gescheiden terreinen, maar blijft dat ook zo? De RI&E is een belangrijk instrument waarmee arbeidsrisico's in kaart worden gebracht. Hoe kan de OR dit inzetten om het HR-beleid te sturen?

Spreker: Her Grimbergen (Driekant Training & Advies)
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in de organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?

Spreker: Marco Sikkel (CAOP)
Duurzame inzetbaarheid – Wat is dat nou precies?
Dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is, hoor je als OR-lid overal om je heen maar wat betekent die term nu precies, waar gaat het dan over? En zeker zo belangrijker: op welk vraagstuk geeft Duurzame Inzetbaarheid nu eigenlijk precies het antwoord? Deze en vergelijkbare vragen worden beantwoord in deze workshop. Het begrip wordt toegelicht, gekaderd en hanteerbaar gemaakt. Het is namelijk belangrijk om consequent en eenduidig dezelfde termen en begrippen te hanteren en duidelijke en heldere doelen te stellen. Als iedereen dezelfde uitleg voor ogen heeft, weet iedereen in de organisatie waar het over gaat en wat er mee bedoeld wordt. Zo heeft iedereen ook hetzelfde vertrekpunt; wat niet onbelangrijk is!

Spreker: Steven van Slageren (OR Consultancy)
Stimuleren van veilig gedrag
We gaan steeds meer beseffen dat de rek er wel uit is als het gaat om beleid, regels en voorschriften, sanctioneren en belonen, inspecteren etc. Willen we echt nog stappen zetten om de veiligheid in de onderneming te verbeteren dan zal het vanuit de medewerkers zelf moeten komen. Werken aan gezondheid en veiligheid met intrinsieke motivatie en vanuit eigen regie. Zo ontstaat een krachtige veiligheidscultuur met échte gedragsverandering.

Spreker: Paul van Daal (OR-Coach)
11:00 - 11:30
Koffiepauze en Arboconsults
11:30 - 12:30
Workshopronde 2
Duurzaam aan de slag
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?

Spreker: Sjoerd van der Wiel (Fervent Actief)
De 4 verplichte onderdelen van het basiscontract
Sinds de nieuwe arbowet is het verplicht een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat staat er dan in zo’n contract en wat heeft de OR hiermee te maken? In deze workshop bespreken we de 4 belangrijkste onderwerpen uit het basiscontract: - Ziekteverzuimbegeleiding - Second opinion bij een andere bedrijfsarts - Vrije toegang tot de werkvloer - Overleggen en samenwerken met de OR

Spreker: Simon Troost (OR Academy)
Verzuim: voorkomen is beter dan genezen

Het blijft de grote worsteling in organisaties. Het beheersbaar houden van het ziekteverzuim en het op peil houden van de motivatie van medewerkers. Welke factoren spelen hierbij een rol?

Arbeid, de medewerker, de inrichting van het werk, de inzet van medewerkers en hoe je die gemotiveerd houdt?. Ook als OR bespreek je de cijfers en krijg je het welbekende antwoord van de bestuurder c.q. HR: “het is langdurig en niet beïnvloedbaar verzuim”.

In de workshop gaan we aan het werk. Het is een work-shop! We leggen de relatie tussen motivatie, arbeidsomstandigheden, duurzaam, ontwikkeling en ja het verzuim.

Sprekers: Johan Berends (Metamorfase) en Marloes Akkerman (Moon-HRM)
12:30 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 14:00
Intermezzo - Frank van Pamelen
14:00 - 14:30
Plenair: Invloed op arborisico’s

Overal waar gewerkt wordt zijn arborisico’s: gezondheidsrisico’s die je kunt oplopen tijdens het werk. Als ondernemingsraad heb je een belangrijke rol bij het in kaart brengen van deze risico’s en ervoor zorgen dat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Maar hoe pak je deze rol met verve op?

Marco Sikkel (CAOP)

14.30 - 15.00
Koffiepauze en Arboconsults
15:00 - 16:00
Workshopronde 3
Werkdruk & veerkracht: De impact van psychosociale arbeidsbelasting
In veel sectoren is er al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat leidt in veel gevallen tot hogere werkdruk. En dat kan uiteindelijk leiden tot burn-outklachten en andere gezondheidsrisico’s. De OR heeft hierbij een signaalfunctie.

Spreker: Her Grimbergen (Driekant Training & Advies)
Ongewenst gedrag op de werkvloer
In veel organisaties hebben medewerkers te maken met agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Als OR is het soms zoeken hoe je hiermee zo goed mogelijk mee omgaat en kunt werken aan een veilig werkklimaat en een prettige werksfeer. In deze workshop krijgt u handvatten om hiermee aan de slag te gaan en mede zorg te dragen voor een goede en plezierig werkklimaat.

Spreker: Marco Sikkel (CAOP)
Sla je nou echt een deuk in een pakje boter als Arbo-commissie?

Het is en blijft een weerbarstig onderwerp, de arbeidsomstandigheden. Wat is waar? Wanneer kan je iets concluderen of aantonen? En wat is de beste maatregel om in te voeren?

Allemaal dilemma’s voor de Arbo-commissie. En dan kom je in de Overlegvergadering niet verder om gezamenlijk vast te stellen dat het zorgelijk is en dat een oplossing maar niet zo voor handen ligt.

In de workshop krijg je zicht op de casus van Toyota (OR-dialoog uit 2019) waarbij de OR zorgdroeg voor de interactieve achterbanraadpleging. Het leverde een helder beeld op van de oorzaken en welke oplossingen per onderdeel het best passend waren.

Spreker: Johan Berends (Metamorfase)
Duurzame inzetbaarheid – Van idee naar uitvoering
Duurzame inzetbaarheid is veel organisaties een veel besproken thema. Als men al dezelfde termen en uitleg hanteert, dan blijft het vaak bij ideeën en voornemens. Soms is er op losse onderdelen wel beleid maar zit hier heel wat ‘willekeur’ bij en mist er een overall visie. Een gemiste kans! In deze workshop krijg je een inleiding over hoe je er voor kunt zorgen dat er een gestructureerd plan over Duurzame Inzetbaarheid komt, concreet en doeltreffend. Belangrijk hierin is dat beleid en regelingen op elkaar worden afgestemd. De OR kan vanuit de werknemerspositie een sleutelpositie in nemen om los beleid om te bouwen tot een solide plan over Duurzame Inzetbaarheid dat ook wordt uitgevoerd!

Spreker: Steven van Slageren (OR Consultancy)
16.00 - 17:00
Netwerkborrel

Partners

Belangrijke bezoekersinfo

Voor wie is OR Arbo bestemd?
  • Voor OR-leden en leden van VGWM-commissies
  • Voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap
  • Voor bestuurders
Waar en wanneer vindt OR Arbo plaats?

OR Arbo vindt plaats op dinsdag 3 maart 2020 in De Mariënhof, Amersfoort.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Arbo ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kun je je hier opgeven voor een van de arbo-consults.

Wat zijn de arbo-consults tijdens OR Arbo?

Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop je jouw arbovraagstukken kunt voorleggen aan een van de aanwezige arbo-adviseurs. Hiervoor dien je je wel van tevoren in te schrijven.

Locatie

De Mariënhof, Amersfoort
Kleine Haag 2
3811 HE
Amersfoort
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort