OR Invloed

1 juli 2020 • Leerhotel Het Klooster

OR Invloed

Handvatten voor extra invloed in tijden van crisis

Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, zeker in deze coronacrisis. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt wel enige houvast, maar voor echte invloed moet de OR een stap verder zetten. Tijdens OR Invloed stomen we je in één dag klaar om deze stap te zetten.

Tijdens OR Invloed stel je je eigen workshopprogramma samen. Maak telkens je keuze tussen de twee workshoplijnen ‘reorganisatie’ en ‘invloed’. Tijdens de plenaire sessies krijg je bovendien college van gerenommeerde OR-deskundigen.

Corona-proof

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je veilig kunt deelnemen aan OR Invloed. We hebben looproutes ingesteld, zorgen ervoor dat er altijd ruim voldoende afstand is tussen alle aanwezigen, hebben een corona-proof lunchconcept en een take away borrel. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 60. Zo blijven wij ruim binnen de normen van het RIVM.

Voor wie?

OR Invloed is bedoeld voor OR-leden die serieus werk maken van medezeggenschap en net dat stapje extra willen zetten. Verkeert jouw organisatie in een penibele situatie door corona? Dan is deze dag écht een must!

Waar?

Op veler verzoek zijn wij weer teruggekeerd naar Leerhotel Het Klooster in Amersfoort! Een bijzondere, leuke en inspirerende locatie.

Kosten

Voor slechts € 395 (excl btw) neem je al deel!

Bekijk het hele programma, de sprekers en meer info hieronder

Programma

09.30 - 10.30
Plenair: Opstarten na de coronacrisis

De komende weken worden de corona maatregelen stap voor stap versoepeld. Mondjesmaat zal het bedrijfsleven weer op gang komen. Het wordt weer wat drukker op de weg en bedrijven zoeken naar manieren om hun deuren te openen. Vroeg of laat zal dat ook bij jouw organisatie gebeuren, maar niet zoals vanouds. Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan: de 1,5 meter maatschappij. Iedereen zal daarvoor de nodige maatregelen moeten treffen. Dat proces is complexer dan je denkt! Waar moet je rekening mee houden bij het opstarten na zo’n ingrijpende crisis? Welke aanpassingen moeten er worden gedaan en voor welke ingrijpende keuzes staat de directie? Veel van dit soort besluiten moeten langs de OR. Wees dus voorbereid.

Door: Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans

10:30 - 11:00 uur
Pauze
11:00 - 12:15 uur
Workshopronde 1
Reorganisatie op komst: De harde werkelijkheid achter de cijfers
Reorganisaties hebben bijna altijd een financieel motief. Zeker nu bij veel organisaties de omzet in elkaar is geklapt door de coronacrisis. Daarom is het heel belangrijk om inzicht te hebben in de financiële cijfers en kengetallen van jouw organisatie. En te snappen wat dit precies betekent. Want alleen dan kun je als OR beoordelen of het reorganisatievoorstel van de bestuurder wel écht noodzakelijk is en of er misschien alternatieven te bedenken zijn. Kortom alleen met financiële cijfers kun je een inhoudelijk en gedegen advies geven bij een reorganisatie. In de workshop ontvang je de Financiële template met de 7 bedrijfseconomische kernbegrippen en 4 belangrijkste ratio’s voor elke OR. Daarop doorvragen in het overleg en daar de Adviesaanvraag op toetsen versterkt de onderbouwing van het advies. Door: Johan Berends
Omgang met de Toezichthouder
De toezichthouder is een waardevolle bondgenoot voor de OR. Zeker in crisistijden is het overleg met de toezichthouder uitermate relevant! Maar lang niet altijd is het contact met deze invloedrijke speler optimaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat veel OR’en nooit overleggen met de raad van toezicht of raad van commissarissen. Tijdens dit college staan we stil bij de toegevoegde waarde van een goed overleg met de toezichthouder én bespreken we een praktisch stappenplan voor structureel overleg met de toezichthouder. Door: Ernst van Win
12:15 - 13:00 uur
Lunch

We verzorgen een heerlijke lunch, die in tasjes voor je klaarstaat. Met goed weer kunnen we gebruikmaken van de riante kloostertuin.

13.00 - 14.15
Workshopronde 2
Reorganisatieplan, adviesrecht en beroep
Het rommelt in de organisatie. Er gaan geruchten dat er binnenkort wordt gereorganiseerd! Wat nu? De bestuurder zal een adviesaanvraag doen bij de ondernemingsraad. Maar waar moet deze adviesaanvraag aan voldoen, hoe ziet de procedure er verder uit en hoe kan de OR zorgen dat er maximaal invloed op het reorganisatietraject kan worden uitgeoefend? En wat als de OR het niet eens is met de besluiten van de bestuurder? Kan de OR dan in beroep? Door: Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans
De OR gepasseerd
De bestuurder neemt een besluit over een advies- of instemmingsplichtig onderwerp zonder de OR te raadplegen. Het overkomt elke OR wel eens. Wat kun je in zo'n situatie doen? En, belangrijker nog, hoe voorkom je dat het in de toekomst nog eens gebeurd? Door het OR-spel goed te spelen, wordt de OR vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken. Zo kan er geen adviesaanvraag meer gemist worden. Door: Rick van Herk
14.15 - 14.45
Koffiepauze
14.45 - 16.00
Workshopronde 3
Sociaal plan, rol vakbond en rol OR
Het sociaal plan is een belangrijk onderdeel van de meeste reorganisaties. Hierin staat namelijk wat er gebeurt met medewerkers die de organisatie moeten verlaten. Krijgen zij een ontslagvergoeding bijvoorbeeld of is er een outplacementtraject? Het sociaal plan verzacht de gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers. Vaak wordt het sociaal plan afgesloten in samenwerking met de vakbond. Welke rol heeft de vakbond hierbij precies en hoe ziet de samenwerking met de OR eruit? Wat nou als er geen vakbond in beeld is? Hoe zorg je dan als OR dat het sociaal plan er komt dat rechtvaardig is? Door: Ernst van Win en Rick van Herk
Onderhandelen met de bestuurder in crisistijd
Onderhandelen met de bestuurder is altijd al een ingewikkeld spel, maar hoe pak je dat aan in crisistijd wanneer de belangen extra groot zijn? De bestuurder wil bijvoorbeeld snel kunnen besluiten, maar de OR moet een weloverwogen advies geven. Ook zijn de belangen vaak tegengesteld. Of dat lijkt in eerste instantie in ieder geval zo. Hoe pak je de onderhandelingen met de bestuurder zorgvuldig aan, welke technieken kun je gebruiken? Door: Her Grimbergen
16.00 - 16.30
Plenair: Maximale invloed, minimale frustratie

“De OR wordt niet serieus genomen!” Bekend? Er zijn situaties denkbaar waarin dat absoluut waar is of kan zijn. Zeker in tijden van crisis is dat zeer inwenselijk. Gelukkig zijn er ook manieren om effectief en efficiënt met medezeggenschap om te gaan. In 1998 schreef Stephen Covey zijn klassieker “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. Termen als proactief en win-win zijn aan dit boek ontleend. Kan de medezeggenschap hier lessen uit trekken? Zowel in het eigen werk als in het overleg met de bestuurder? Langs zeven eigenschappen naar een stappenplan voor de OR”.

Door: Her Grimbergen

Renate Vink
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat
Renée Huijsmans
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat
JOhan Berends
Trainer bij Metamorfase
Ernst van Win
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat
Rick van Herk
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat
Her Grimbergen
Trainer bij Driekant Training en Advies

Praktische info

Waar en wanneer vindt OR Invloed plaats?

OR Invloed vindt plaats op woensdag 1 juli 2020 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Voor wie is OR Invloed bestemd?

OR Invloed is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Invloed ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.

Locatie

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG
Amersfoort
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort