OR Invloed

22 juni 2020 • Leerhotel Het Klooster

OR Invloed

Handvatten voor extra invloed

Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt wel enige houvast, maar voor echte invloed moet de OR een stap verder zetten. Tijdens OR Invloed stomen we je in één dag klaar om deze stap te zetten.

Tijdens OR Invloed stel je je eigen workshopprogramma samen uit de 3 workshoplijnen: Invloed, OR-strategie & vaardigheden. Tijdens de plenaire sessies krijg je bovendien college van gerenommeerde OR-deskundigen.

Expertlunch

Uniek tijdens OR Invloed is de expertlunch. Je luncht aan ronde tafels, samen met OR-leden uit dezelfde sector. Elke tafel wordt begeleid door een tafelheer of -dame: een OR-expert binnen jouw sector. Zorg dus dat je jouw medezeggenschapsvragen klaar hebt voor verdiepende gesprekken, gratis consults en vrijblijvend advies.

Voor wie?

OR Invloed is bedoeld voor OR-leden die serieus werk maken van medezeggenschap en net dat stapje extra willen zetten. Stelt jouw OR zich weleens de vraag hoe je het maximale uit de OR kunt halen? Dan is OR Invloed precies wat je nodig hebt!

Waar?

Op veler verzoek zijn wij weer teruggekeerd naar Leerhotel Het Klooster in Amersfoort! Een bijzondere, leuke en inspirerende locatie.

Kosten

Voor slechts € 395 (excl btw) neem je al deel!

Bekijk het hele programma, de sprekers en meer info hieronder

Programma

09.30 - 10.15
Plenair: 5 gouden tips voor meer invloed

Om het werk als OR goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om genoeg invloed te hebben op het organisatiebeleid. Maar hoe komt de OR in een positie dat zij daadwerkelijk invloed heeft? Tijdens deze dag gaan we in diverse workshops hiermee aan de slag, maar in dit openingscollege krijg je alvast 5 gouden tips!

10.15 - 11.30
Workshopronde 1: invloed op beleid
OR gepasseerd, wat nu?
De bestuurder neemt een besluit over een advies- of instemmingsplichtig onderwerp zonder de OR te raadplegen. Het overkomt elke OR wel eens. Wat kun je in zo'n situatie doen? En, belangrijker nog, hoe voorkom je dat het in de toekomst nog eens gebeurd? Door het OR-spel goed te spelen, wordt de OR vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken. Zo kan er geen adviesaanvraag meer gemist worden.
Haal meer uit de WOR: aan de slag met onbekende rechten
Natuurlijk weet je dat jouw OR adviesrecht en instemmingsrecht heeft bij belangrijke besluiten, maar de Wet op de ondernemingsraden biedt meer, veel meer. Tijdens deze workshop krijg je handvatten voor meer invloed dankzij rechten waar je misschien minder bekend mee bent. Van de rol bij het stimuleren van goede arbeidsomstandigheden tot het voorkomen van discriminatie en het verkleinen van de impact van de organisatie op het milieu. Tot slot staan we uitgebreid stil bij artikel 32: het bovenwettig uitbreiden van bevoegdheden van de OR.
Nieuwe bestuurder? Nieuwe kansen! Het bijzondere adviestraject bij ontslag en aanstelling van de directeur
Weinig OR’en weten dat zij een belangrijke rol spelen bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. Ook bij het gedwongen vertrek van een bestuurder heeft de OR adviesrecht. Wel gelden er afwijkende regels. Hoe maakt de OR optimaal gebruik van dit recht en welke activiteiten zou de OR moeten ondernemen bij een wisseling van de wacht op directieniveau?
11.30 - 12.00
Koffiepauze
12.00 - 12.45
Plenair: stappenplan voor effectief overleg met de toezichthouder

De toezichthouder is een waardevolle bondgenoot voor de OR. Maar lang niet altijd is het contact met deze invloedrijke speler optimaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat veel OR’en nooit overleggen met de raad van toezicht of raad van commissarissen. Tijdens dit college staan we stil bij de toegevoegde waarde van een goed overleg met de toezichthouder én bespreken we een praktisch stappenplan voor structureel overleg met de toezichthouder.

12.45 - 13.45
Lunch
13.45 - 15.00
Workshopronde 2: vaardigheden
Besluiten nemen tijdens de OR-vergadering
Voordat de OR kan overgaan tot actie moeten er in de eigen OR-vergadering de nodige besluiten genomen worden. Menig ondernemingsraad loopt hier tegenaan. Hoe worden er knopen doorgehakt? Met het BOB-model wordt dit proces een stuk inzichtelijker.
Onderhandelen met de bestuurder
Als OR-lid ontkom je er niet aan. Vroeg of laat moet je met de bestuurder om de onderhandelingstafel. Bijvoorbeeld omdat er een reorganisatie op stapel staat met grote personele gevolgen of omdat je een initiatiefvoorstel bij de bestuurder hebt neergelegd. Tijdens deze interactieve workshop gaan we in kleine groepjes aan de slag met onderhandelingsvaardigheden. Zo leer je onderhandelen in de praktijk.
Communiceren met de achterban
Je zou het bijna vergeten, maar invloed verkrijgt de OR ook door steun van de achterban. Maar hoe krijg en behoud je deze steun? Hoe zorg je dat de achterban betrokken is en blijft bij medezeggenschap? De clue is structurele achterbancommunicatie. Tijdens deze workshop bespreken we hoe de OR effectief in contact blijft met de achterban. Ook op momenten dat niet alle informatie gedeeld mag worden omdat het gevoelige onderwerpen betreft.
15.00 - 15.30
Koffiepauze
15.30 - 16.45
Workshopronde 3: OR-strategie
Arbeidsvoorwaarden: voor- en nadelen van de OR aan de onderhandelingstafel
In veel organisaties zijn de arbeidsverhoudingen in beweging en als gevolg daarvan ook de ontwikkeling en de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden. Zo neemt het aantal bedrijven dat een overstap maakt van cao naar eigen arbeidsvoorwaardenregeling toe. Er zijn veel vragen over de (juridische) verschillen tussen een cao en AVR. Wat zijn de voor- en nadelen van de keuze voor een AVR?
Kritisch vernieuwen
De WOR bestaat dit jaar 70 jaar. Hoewel de wet enkele keren ingrijpend is gewijzigd, is er steeds vaker de nodige kritiek op het ‘ouderwetse’ model van medezeggenschap. OR’en zouden het besluitvormingstraject vertragen, het statische karakter van advies- en instemmingstrajecten past niet meer bij de organische wijze van veranderen en bovendien is de OR vaak helemaal geen afspiegeling van de organisatie. Toch moet de OR waken niet zomaar te kiezen voor andere vormen van medezeggenschap. Het risico op verlies van invloed is groot. Hoe kan de OR met zijn tijd meegaan, maar wél zijn invloed behouden?
Conflict met de bestuurder, wat nu?
Zowel bestuurder als ondernemingsraad hebben het beste voor met de organisatie. Toch kan er een verschil van inzicht ontstaan dat leidt tot een conflictsituatie. Als een goed gesprek niet leidt tot een oplossing, heeft de OR vier partijen tot wie zij zich kan richten: de rechter, de Bedrijfscommissie, de or-adviseur en de mediator. Wanneer kiest de OR voor welke partij? En wat kunnen deze partijen betekenen voor de OR?

Praktische info

Waar en wanneer vindt OR Invloed plaats?

OR Invloed vindt plaats op maandag 22 juni 2020 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Voor wie is OR Invloed bestemd?

OR Invloed is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Invloed ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.

Locatie

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG
Amersfoort
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort