OR UpToDate

12 december 2019 • Paushuize

OR UpToDate

Het actualiteitencongres voor de ondernemingsraad

Is jouw OR al klaar voor de uitdagingen van 2020? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate, op 12 december 2019, brengen we je in 1 dag weer helemaal op de hoogte. Waar gaan we het deze editie over hebben?

  • 2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR?
  • Ontslagrecht opnieuw op de schop! Wet arbeidsmarkt in balans
  • Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht!
  • Pensioenakkoord: gevolgen voor uw organisatie én achterban in kaart gebracht
  • Adviseren naar de geest van de WOR
  • Gestructureerd en modelmatig werken als OR
  • De vraag ‘achter de vraag’: op zoek naar de juiste informatie

 

Programma

Tijdens een intensieve dag ben jij weer helemaal op de hoogte van alle wijzigingen en belangrijke thema’s van 2020!

9.30 - 10.00
Plenair - 2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR? (Renate Vink)

2020 wordt een druk jaar voor ondernemingsraden. Tijdens dit college passeren de belangrijkste wijzigingen de revue, én bespreken we welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijkse praktijk als OR-lid. De belangrijkste wijziging is de ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) waarmee de transitievergoeding weer wordt aangepast, de ketenregeling veranderd en de regels rondom flexibele arbeid worden aangepakt. Ook voor ambtenaren staan er ingrijpende veranderingen voor de deur (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Binnen de zorgsector krijgen cliëntenraden veel meer zeggenschap.

 

10.00 - 11.00
Workshopronde 1
Ontslagrecht opnieuw op de schop: wat kan de OR met de WAB? (Sanne van Dooijeweert)
Het kabinet pakt het arbeidsrecht wéér aan met de Wet arbeidsmarkt in balans. De regels rondom ontslag en flexibele arbeid veranderen, de transitievergoeding wijzigt en de zogenaamde ketenbepaling wordt aangepast. Dit moet zorgen voor een betere balans tussen de flexibele schil en vaste arbeidskrachten. Wat voor gevolgen gaat dit hebben voor uw organisatie en wat betekent dit voor de OR?
Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht! (Renée Huijsmans)
1 januari 2020 is het eindelijk zover: De grootste wetswijziging voor de rechtpositie van de ambtenaar wordt van kracht. Maar wat betekent dit voor u als ambtenaar nou eigenlijk? Veranderen de bestaande arbeidsvoorwaarden? Hoe luiden de komende regels voor ontslag? Is de ambtenaar nog wel goed beschermd? Op deze vragen zal worden ingegaan. Ook wordt de rol van de OR bij de invoering van de WNRA en daarna behandeld.
11.00 - 11.20
Pauze & Juridisch kwartiertje

Tijdens de koffiebreaks kunt u met uw specifieke vraag terecht bij een van onze experts. Zit uw OR met een vraag of heeft u ergens advies over nodig? Stuur deze van tevoren in en wij matchen u tijdens een van de pauzes met een expert die u verder helpt.

11.20 - 12.20
Workshopronde 2
Adviseren naar de geest van de WOR (Johan Berends)
Veel ondernemingsraden willen minder reactief zijn. Ze willen tijdig geïnformeerd worden. Ze willen een compleet overzicht. Maar als dat niet doorkomt. Wat doe je dan? De WOR helpt je daarmee. Ken je artikel 23? En 28? En 24? Ja, die laatste ken je wel: het halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht/Commissarissen. Maar wordt het overleg ook zo gebruikt als bedoeld? Kom naar de workshop en laat je meenemen in hoe de WOR naar de geest toegepast moet worden.
De vraag ‘achter de vraag’: op zoek naar de juiste informatie (Her Grimbergen)
In grote lijnen zijn ondernemingsraden wel bekend met het BOB-model alsook de LSD-methodiek als het gaat om gespreks- en vergadertechnieken te beheersen. En het lijkt of het model van open en gesloten vragen voldoende is om tot een juist gesprek of vergaderorde te komen. Lijkt. Want tijden en gedrag veranderen; communicatie wordt ingewikkelder; conflicten kunnen sneller om de hoek loeren. Tijd om te kijken of er ook andere manieren zijn om de vraag achter de vraag te krijgen. In deze workshop maken deelnemers kennis met ook andere vormen van vraagstelling en communicatie die van praktisch nut kunnen zijn. Wel even wennen, maar doorzetten is de kunst.
Kritische succesfactoren bij een reorganisatie (Rick van Herk)
Een reorganisatie is een van de meest ingrijpende organisatieveranderingen. De OR is hier nauw bij betrokken, hij toetst immers de adviesaanvraag van de bestuurder. Daarbij let de OR niet alleen op de consequenties voor de medewerkers, maar ook op de continuïteit van de organisatie. Hoe kan de OR zich al in het voortraject goed laten informeren door de bestuurder en zich laten bijstaan door externe deskundigen, terwijl de communicatie steeds goed blijft? Aan welke eisen moeten de adviesaanvraag en het Sociaal Plan voldoen? Wat zijn, kortom, de kritische succesfactoren?
12.20 - 13.15
Lunchpauze
13.15 - 13.45
Plenair 2: OR en bestuurder; tegenwerking of samenwerking (Els Unger)

De OR en de bestuurder moeten samen overleggen, dat is het uitgangspunt van de WOR. Maar wat als de samenwerking moeilijk verloopt en het meer over procedures gaat dan over de inhoud?

Welke instrumenten biedt de WOR om een goed overlegklimaat te bewerkstelligen en de positie van de OR te versterken?

13.45 - 14.45
Workshopronde 3
Pensioenakkoord: Rol OR bij duurzame inzetbaarheid en pensioen (Ernst van Win)
Afgelopen juni was het zover. Eindelijk kwamen de sociale partners een pensioenakkoord overeen. Toen was al wel duidelijk dat een concrete uitwerking van de verschillende afspraken lang op zich zou laten wachten. Wel duidelijk is dat in het kader van de duurzame inzetbaarheid het pensioen een prominentere rol gaat spelen. In deze workshop wordt besproken waar de OR op moet letten.
Het netwerk van de OR (Her Grimbergen)
In de lijn praat de OR met de bestuurder en, vaak in zijn of haar kielzog, de HRM-functionaris. Maar is dat onder alle omstandigheden voldoende? Welke andere wegen kunnen OR-en bewandelen om de nodige informatie te krijgen om tot het juiste beeld en oordeel te komen? Is het inhuren van een externe deskundige altijd wel de juiste weg? Of zijn er ook mogelijkheden die de OR in staat stelt sneller en, soms, ook nog goedkoper te kunnen schakelen? In deze workshop gaan de deelnemers met deze vragen aan de slag. Eindresultaat? Een praktisch eigen netwerk, passend in de tijd en de werkplek.
14.45 - 15.00
Koffie & Juridisch kwartiertje

Tijdens de koffiebreaks kunt u met uw specifieke vraag terecht bij een van onze experts. Zit uw OR met een vraag of heeft u ergens advies over nodig? Stuur deze van tevoren in en wij matchen u tijdens een van de pauzes met een expert die u verder helpt.

15.00 - 16.00
Workshopronde 4
Gestructureerd en modelmatig werken als OR (Johan Berends)
De OR die alleen met zijn hand op tafel slaat omdat hij recht heeft op informatie, advies of instemming bereikt doorgaans niets. Invloed heb je als vroegtijdig doorkomt met goede inhoudelijke adviezen en aanbevelingen. Kom naar de workshop en leer gestructureerd en aan de hand van modellen je advisering te professionaliseren. De modellen ‘logisch organiseren’ en het verandermodel van Ambrose worden toegelicht. In de workshop komen de werkbladen op tafel en mag je ze voor jullie eigen situatie vast invullen.
Invloed OR op arbeidsvoorwaarden (Bruno van Els)
De OR kan arbeidsvoorwaarden beïnvloeden, maar wanneer? Wat als er geen cao (meer) is en er toch afspraken moeten worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers? Dan is de OR aan zet! Maar hoe doe je dat? Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke dilemma’s spelen een rol? Welke mogelijkheden heeft de OR?
Rick van Herk
De Clercq Advocaten Notariaat
Renée Huijsmans
De Clercq Advocaten Notariaat
Sanne van Dooijeweert
Unger Van Els Advocaten
Ernst van Win
De Clercq Advocaten Notariaat
Renate Vink
De Clercq Advocaten Notariaat
Els Unger
Unger Van Els Advocaten
Bruno van Els
Unger Van Els Advocaten
Johan Berends
Metamorfase
Her Grimbergen
Driekant Training en Advies
Voor wie is OR UpToDate bestemd?

OR UpToDate is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.

Waar en wanneer vindt OR UpToDate plaats?

OR UpToDate vindt plaats op donderdag 12 december 2019 in Paushuize, Utrecht.

Hoe laat begint OR UpToDate?

Je bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur begint het inhoudelijke programma.

Locatie

Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE
Utrecht
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht