OR UpToDate

12 december 2019 • Paushuize

OR UpToDate

Het actualiteitencongres voor de ondernemingsraad

Is jouw OR al klaar voor de uitdagingen van 2020? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate, op 12 december 2019, brengen we je in 1 dag weer helemaal op de hoogte. Waar gaan we het deze editie over hebben?

  • 2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR?
  • Ontslagrecht opnieuw op de schop! Wet arbeidsmarkt in balans
  • Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht!
  • Pensioenakkoord: gevolgen voor uw organisatie én achterban in kaart gebracht
  • Adviseren naar de geest van de WOR
  • Gestructureerd en modelmatig werken als OR
  • De vraag ‘achter de vraag’: op zoek naar de juiste informatie

Actie: Deelname bedraagt slechts € 275, exclusief btw. Let op, dit geldt alleen voor de eerste 20 deelnemers en vóór 1 november 2019. Hierna geldt het reguliere tarief van € 400.

Programma

Tijdens een intensieve dag ben jij weer helemaal op de hoogte van alle wijzigingen en belangrijke thema’s van 2020!

9.30 - 10.15
Plenair - 2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR?

2020 wordt een druk jaar voor ondernemingsraden. Tijdens dit college passeren de belangrijkste wijzigingen de revue, én bespreken we welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijkse praktijk als OR-lid.

 

10.15 - 11.15
Workshopronde 1
Ontslagrecht opnieuw op de schop: wat kan de OR met de WAB? (Sanne van Dooijeweert)
Het kabinet pakt het arbeidsrecht wéér aan met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. De regels rondom ontslag veranderen weer en de zogenaamde ketenbepaling wordt aangepast. DIt zorgt voor een betere balans tussen de flexibele schil en vaste arbeidskrachten. Maar wat betekent dit voor uw organisatie en op welke punten heeft uw OR invloed op dit traject?
Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht!
1 januari 2020 is het eindelijk zover: De grootste wetswijziging voor de rechtpositie van de ambtenaar wordt van kracht. Maar wat betekent dit voor u als ambtenaar nou eigenlijk? Veranderen de bestaande arbeidsvoorwaarden? Hoe luiden de komende regels voor ontslag? Is de ambtenaar nog wel goed beschermd? Op deze vragen zal worden ingegaan. Ook wordt de rol van de OR bij de invoering van de WNRA en daarna behandeld.
11.15 - 11.45
Pauze & Juridisch kwartiertje

Tijdens de koffiebreaks kunt u met uw specifieke vraag terecht bij een van onze experts. Zit uw OR met een vraag of heeft u ergens advies over nodig? Stuur deze van tevoren in en wij matchen u tijdens een van de pauzes met een expert die u verder helpt.

11.45 - 12.45
Workshopronde 2
Adviseren naar de geest van de WOR (Johan Berends)
Veel ondernemingsraden willen minder reactief zijn. Ze willen tijdig geïnformeerd worden. Ze willen een compleet overzicht.Maar als dat niet doorkomt. Wat doe je dan?De WOR helpt je daarmee. Ken je artikel 23? En 28? En 24? Ja, die laatste ken je wel: het halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht/Commissarissen. Maar wordt het overleg ook zo gebruikt als bedoeld?Kom naar de workshop en laat je meenemen in hoe de WOR naar de geest toegepast moet worden.
De vraag ‘achter de vraag’: op zoek naar de juiste informatie (Her Grimbergen)
In grote lijnen zijn ondernemingsraden wel bekend met het BOB-model alsook de LSD-methodiek als het gaat om gespreks- en vergadertechnieken te beheersen. En het lijkt of het model van open en gesloten vragen voldoende is om tot een juist gesprek of vergaderorde te komen. Lijkt. Want tijden en gedrag veranderen; communicatie wordt ingewikkelder; conflicten kunnen sneller om de hoek loeren. Tijd om te kijken of er ook andere manieren zijn om de vraag achter de vraag te krijgen. In deze workshop maken deelnemers kennis met ook andere vormen van vraagstelling en communicatie die van praktisch nut kunnen zijn. Wel even wennen, maar doorzetten is de kunst.
12.45 - 13.45
Lunchpauze
13.45 - 14.15
Plenair 2: OR en bestuurder; tegenwerking of samenwerking (Els Unger)
14.15 - 14.45
Plenair 3
14.45 - 15.15
Koffie & Juridisch kwartiertje

Tijdens de koffiebreaks kunt u met uw specifieke vraag terecht bij een van onze experts. Zit uw OR met een vraag of heeft u ergens advies over nodig? Stuur deze van tevoren in en wij matchen u tijdens een van de pauzes met een expert die u verder helpt.

15.15 - 16.15
Workshopronde 3
Gestructureerd en modelmatig werken als OR (Johan Berends)
De OR die alleen met zijn hand op tafel slaat omdat hij recht heeft op informatie, advies of instemming bereikt doorgaans niets. Invloed heb je als vroegtijdig doorkomt met goede inhoudelijke adviezen en aanbevelingen.Kom naar de workshop en leer gestructureerd en aan de hand van modellen je advisering te professionaliseren. De modellen ‘logisch organiseren’ en het verandermodel van Ambrose worden toegelicht. In de workshop komen de werkbladen op tafel en mag je ze voor jullie eigen situatie vast invullen.
Het netwerk van de OR (Her Grimbergen)
In de lijn praat de OR met de bestuurder en, vaak in zijn of haar kielzog, de HRM-functionaris. Maar is dat onder alle omstandigheden voldoende? Welke andere wegen kunnen OR-en bewandelen om de nodige informatie te krijgen om tot het juiste beeld en oordeel te komen? Is het inhuren van een externe deskundige altijd wel de juiste weg? Of zijn er ook mogelijkheden die de OR in staat stelt sneller en, soms, ook nog goedkoper te kunnen schakelen? In deze workshop gaan de deelnemers met deze vragen aan de slag. Eindresultaat? Een praktisch eigen netwerk, passend in de tijd en de werkplek.
Invloed OR op arbeidsvoorwaarden (Bruno van Els)
Ernst van Win
De Clercq Advocaten Notariaat
Renate Vink
De Clercq Advocaten Notariaat
Els Unger
Unger Van Els Advocaten
Bruno van Els
Unger Van Els Advocaten
Johan Berends
Metamorfase
Her Grimbergen
Driekant Training en Advies
Voor wie is OR UpToDate bestemd?

OR UpToDate is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.

Waar en wanneer vindt OR UpToDate plaats?

OR UpToDate vindt plaats op donderdag 12 december 2019 in Paushuize, Utrecht.

Hoe laat begint OR UpToDate?

Je bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur begint het inhoudelijke programma.

Locatie

Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE
Utrecht
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht