Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid

Grip krijgen op personeelsbeleid is in de praktijk één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de ondernemingsraad. Personeelsbeleid raakt immers de ‘achterban’ van de ondernemingsraad direct. Veel OR’en krijgen dan ook vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. Het is dan ook vanzelfsprekend dan ondernemingsraden of OR-commissies specifieke deskundigheid over het personeelsbeleid willen opdoen. Zeker om aan de overlegtafel met de bestuurder goed voor de dag te komen. Bij invloed op personeelsbeleid is het niet handig om achter iedere vraag van de achterban aan te gaan. Het is beter om breder naar het beleid te kijken. Kijk als OR hoe doordacht het personeelsbeleid is. Is het een samenraapsel van losse elementen en maatregelen of zit er een duidelijke visie achter? Is een samenhang tussen de verschillende strategische keuzen van de organisatie? Het is aan de OR dit te beoordelen en daar kan dit boek bij helpen. Het praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid gaat op in de samenhang tussen de strategische keuzen van de organisatie en het te voeren personeelsbeleid. Daarnaast komen de posities en de rol van de P&O-/HRM-afdeling, de bevoegdheden van de ondernemingsraad en de OR-praktijk aan de orde. In ieder hoofdstuk staan tips en praktische checklists om greep te krijgen op het personeelsbeleid.

Titel: Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid
Serie: .
Prijs: 26,45

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl

Uitgelicht
Uitgelicht