De rechten van de OR: Medezeggenschapsstructuur

Medezeggenschapsstructuur: bij kleinere organisaties is dat nog redelijk overzichtelijk, maar hoe zit dat bij grote organisaties – binnen profit, non profit én overheid – met complexe structuren? Het uitgangspunt is altijd dat medezeggenschap de zeggenschap volgt. In de praktijk is lang niet altijd duidelijk waar welke medezeggenschap precies hoort te liggen. In dit boek vindt u een uitgebreid overzicht van de verschillende medezeggenschapsorganen die mogelijk zijn op basis van de Wet op de ondernemingsraden. Van PVT tot COR, elk medezeggenschapsorgaan komt aan bod. Aan de hand van casussen en jurisprudentie maken de auteurs op overzichtelijke wijze duidelijk wanneer voor welke structuur moet worden gekozen, hoe samenwerking en afstemming tussen verschillende medezeggenschapsorganen plaatsvindt en hoe de invloed van medezeggenschap op de besluitvorming gewaarborgd blijft. De auteurs kijken ook verder dan de Nederlandse grenzen. Wat gebeurt er als besluiten worden genomen door een internationaal moederconcern? Mede aan de hand van de Wet op Europese ondernemingsraden krijgt de OR in een internationaal concern handvatten om de positie van de medezeggenschap te versterken, Medezeggenschapsstructuur is het vierde deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’, gebaseerd op de juridische praktijk van de ervaren medezeggenschapsadvocaten van De Clercq Advocaten Notariaat. Van de serie ‘rechten van de OR’ verschenen al eerder de boeken adviesrecht, instemmingsrecht en overleg, initiatief en informatierecht.

Titel: De rechten van de OR: Medezeggenschapsstructuur
Serie: .
Prijs: 13,25

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl

Uitgelicht
Uitgelicht